Wednesday, June 2, 2010

@ yildiz

AFİŞE

4 – 18 haziran 2010

Açılış: 04 Haziran 2010, Cuma
Saat: 17.30 – 20.00
Yer: Yüksel Sabancı Sanat Merkezi

Afişe sergisi, günümüzde üniversitelerin halen özgür ve yaratıcı fikirlerin tartışıldığı mekanlar olduğuna inanan Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden yolu geçmiş bir grup sanatçının, fikir alışverişleri, toplantılar, yazışmalar ve okumalar sonucu gerçekleştirdiği bir etkinliktir.

Sergi sadece mevcut durumu tespit ve “afişe” etmek üzerinden kurulmuyor. Sorunu daha geniş bir ölçekte ele almayı, tartışmayı var olan tartışmalara eklemleyecek açık uçlu bir süreci başlatmayı amaçlıyor.

Kent ve dünya ölçeğinde farklı coğrafyalarda bir takım kurumlar, alışkanlıklar, pratikler ve deneyimler, tepeden inmeci yönetişim anlayışı ile hakim piyasacı eğilimlere teslim ediliyor. Bu eğilimler her türlü artı değer, kar, fayda ve verimlilik retoriği eşliğinde kendini meşrulaştırıyor. Bu “yaratıcı yıkım”ın kendini meşrulaştırma yollarının izlerini, Emek Sineması’nın yıkılması sürecinde, Beyoğlu Olgunlaştırma Enstitüsü’nün sessiz sedasız satılması gerekçelerinde, Middlesex Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kapatılmasında, BolognaSüreci olarak adlandırılan, üniversitelerdeki bilgi üretim sürecini neoliberal koşullara göre esnetmeyi amaçlayan programın hedeflerinde sürebiliriz.

Bu meseleleri dert edinen Afişe sergisi, kendi durduğu yerden, sanatın dönüştürücü enerjisini arkasına alarak; ürettiği afişler, açılışta planlanan yemek ve şenlik aracılığı ile herkesi süreci konuşmaya, bu sorumluluğu “neşe”yle paylaşmaya ve söz üretmeye davet ediyor.

Performans: “Modern Zamanlar” Saat: 19.00

Katılımcılar: .-_-., Ahmet Öğüt, Burak Delier, Ekin Saçlıoğlu, Erinç Seymen, Güneş Terkol, İnci Eviner, İz Öztat, Önder Özengi, Özgür Erkök, Seda Hepsev, Sergin Keyder, Şafak Çatalbaş, Zeren Göktan, Zeynep Günsür, Züleyha Altıntaş.

Adres: Yüksel Sabancı Sanat Merkezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü, Beşiktaş.


/////////////


AFİŞE

4 – 18 June 2010

Opening: 04 June 2010, Friday
Date: 17.30 – 20.00
Place: Yüksel Sabancı Sanat Merkezi

Afişe is an event that emerged out of dialogues, meetings, correspondences and readings realized by a group of artists, who inhabit(ed) Y.T.Ü. Art and Design Faculty and believe that there still are places for free expression and creative dialogues.

The exhibition is not structured just around defining and publicizing the current condition. It tries to place the situation in a wider perspective and intends to start an open-ended process of dialogue, which places the problem in a wider context.

Some institutions, habits, practices and experiences, in different geographies at urban and world scale, are subject to top-down governance and prevailing market driven tendencies. These tendencies legitimize themselves through the rhetoric of surplus value, profit, utility and productivity. Legitimization of “creative destruction” can be traced in the process of demolishing Emek Cinema, among the justifications of silently relocating Beyoğlu Olgunlastirma Institute, closing down of Middlesex University Philosophy Department and in the aims of Bologna Process, which restructures knowledge production in service of the neoliberal condition.

Relying on the transformative energy of art, Afişe exhibition takes a position towards the situation. Through posters, a carnival and food at the opening, we invite you to speak about this process, share the responsibility with “joy” and produce discourse about the current condition.

Performance:Modern Times Date: 19.00

Participants: .-_-., Ahmet Öğüt, Burak Delier, Ekin Saçlıoğlu, Erinç Seymen, Güneş Terkol, İnci Eviner, İz Öztat, Önder Özengi, Özgür Erkök, Seda Hepsev, Sergin Keyder, Şafak Çatalbaş, Zeren Göktan, Zeynep Günsür, Züleyha Altıntaş.

Adress:
Yüksel Sabancı Sanat Merkezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü, Beşiktaş.

No comments: