Thursday, February 19, 2009

çocuklara adalet!

Merhaba,

Bugün Türkiye'de son gözaltılar haricinde 250'nin üzerinde, yaşları
13-18 arasında değişen çocuk, TC'nin de imzalamış olduğu BM (Birleşmiş
Milletler) Çocuk Hakları Bildirisi'ne aykırı olarak yargılanıyor ve
hapis yatıyorlar. "Terörist" olarak damgalanan bu ÇOCUKLARIN kimisine
23 yıla yakin ceza isteniyor, öğrenimleri duruyor, çocuklara uygun
olmayan koşullarda hapsediliyorlar ve pedagog desteği alamıyorlar.

Bugün Türkiye'deki (ki hepimizin çocukları, kardeşleri beklenmedik bir
anda maruz kalabilir) bu UTANÇ'ın sebebi 2006 yılında çıkarılan
Terörle Mücadele Yasası'nda, çocuklara COCUK gibi davranılmasının es
geçilip "yetişkin" gibi davranılmasıdır. Eğer yasadaki 9 ve 13.
maddeler çıkarılırsa ÇOCUKLAR, BM Çocuk Hakları Bildirisine uygun
olarak yargılanıp eğer ondan sonra da gerekiyorsa, yetişkin
hapishanesi koşullarında değil, çocuk ıslahevlerinde kalacaklardır.

Bu çocukların ÇOCUK olduklarının hakkini uluslar arası anlaşmalar
çerçevesinde geri alabilmek için bir kampanya başlatıyor ve sizin de
kampanyada çağrıcı olmanızı rica ediyoruz.

Tümden sivil bireylerden oluşan çağrıcılar, hem insanları imza
kampanyasına katılmaya, hem de inisiyatif, platform, dernek, vakıf,
parti ve diğer kurumları komisyonda temsilci düzeyinde yer almaya
çağıracaklar.

Çağrıcılar cevapladığında alt yürütme komisyonları kurulup, İngilizce
olarak uluslar arası versiyonu da açılacak imza kampanyasının
büyümesi, uluslararası çocuk örgütleri ve medyayla ilişki kuracak.
Medyada konuyu gündemde tutacak.

Yeterli imza toplandığında da, yasa değişim önergesi olarak da
kullanılabilecek birer mektup, BM ve diğer uluslar arası temsilcilerle
ve uluslararası basının eşliğinde Başbakan ve İç İşleri Bakanı'na
verilecek.

Ciddi bir sivil baskı oluşturmamız gerekiyor.

Sustuğumuz, harekete geçmediğimiz her gün, çocuklar ÇOCUK DEĞİLLERMİŞ
GİBİ bir gün daha hapiste olacaklar.

LCV

Sivil çağrıcılar arasında olmak isterseniz lütfen,
COCUKHAKLARI2@gmail.com adresine acil bildirir misiniz?


http://www.cocuklaraadalet.com/

Bir "çocuğun" suçu ve cezası ne olabilir?

Dünyadaki tüm çocuklara bayram armağan etmiş bir ülke Türkiye.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından.
Çocukların öncelikli yararını sağlamaya, büyüme ve gelişmelerini
desteklemeye ve çocuklar arasında ayrım gözetmemeye söz vermiş.

Ancak Türkiye'nin hapishanelerinde aylardır adaleti bekleyen çocuklar var.
Ailelerine, evlerine ve okullarına dönmeyi bekliyorlar.

Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şırnak ve diğer illerde yaşları 12 ile
18 arasında değişen, çoğu ilköğretim öğrencisi 250'den fazla çocuk
sokak protestolarına katıldıkları ve polise taş attıkları gerekçesiyle
tutuklu bulunuyorlar.

Bu cocuklar TC'nin de imzalamış oldugu BM (Birleşmiş Milletler) Çocuk
Hakları Sözleşmesine aykırı olarak yargılanıyor ve hapis yatıyorlar.

Haklarında istenen hapis cezaları 23 yıla kadar çıkıyor.

Yargılanma sebepleri sokak protestolarında taş atmak.

Verilmek istenen ceza ise neredeyse dünyada yaşadıkları günlerin iki
katı...

Onlar okul çocukları, okulları öylece kaldı. Aileleri ile
görüştürülmeyenler bile var. Sağlık durumları her gün daha kötüye
gidiyor.

Çocuklukları dört duvar arasında ölüyor!

Tanıdığımız, sevdiğimiz herhangi bir çocuktan tek farkları bu.

Çocuklarla birlikte çocuklar için adalet istiyoruz!

Tüm çocukların ağır ceza mahkemelerindeki davaları görevsizlik kararı
verilerek çocuk mahkemelerine devredilsin.

Tutuklu yargılanan çocukların tutukluluk halleri bitirilsin ve
ailelerine, evlerine dönebilmeleri sağlansın.

Çocukların yaşlarını çok aşan gerekçelerle mahkûm edilmelerine, dört
duvar arasına hapsedilmelerine rıza göstermeyin!

Ve bir kere daha düşünün;

Bir "çocuğun" suçu ve cezası ne olabilir?

No comments: