Tuesday, May 11, 2010

sesim silahimdir: kasa'da izleiciyi ters koseye yatiran sergi

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID=995282&CategoryID=113

Caner Aslan ve Dineo Bopape, Amsterdam’da bağımsız bir sanat enstitüsü olan ‘Ateliers’de iki sene boyunca yanyana atölyelerde çalışmalarını sürdürdü. Ayrı geçen iki senenin ardından ‘Sesim Silahımdır’ sergisiyle yine yanyana geldiler. Sergi, doğrudan yaptığı sloganvari, sert ve muhalif çağrışımların tersi bir sergi sunarak, kaçınılmaz bir şeklide izleyiciyi ters köşe ediyor. Güncel sanatın tektipleşme eğilimli, küresel sorunları ve toplumsal meseleleri kendini tekrar ederek ele alan tavrından bağımsız bir seyir sunuyor. Siyasi anlamda değil, kişisel politikalar üreterek, gündelik hayatın duygusal ve sosyal durumlarını işaretleyen bir sergi çıkarıyor. Buna bağlı olarak, başlıkta yer alan ‘silah’ ifadesinin girdiği kullanım ve önerdiği anlamlar önemli. Bir savunma aracı olarak silah, sergideki anlamıyla, sanatçıların tercih ve duruşlarına karışılık geliyor.

No comments: