Sunday, November 2, 2008

iki kasim bindokuzyuzyetmissekiz'den iki kasim ikibinsekiz'e

Her gün bir yerden göçmek
Ne iyi
Her gün bir yere
Konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan
Akmak ne hoş
Dünle beraber
Gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa
Düne ait
Şimdi yeni şeyler
Söylemek lazım

No comments: