Tuesday, April 22, 2008

curiosity-to-survive FM 2: don't forget handala

handala bu blogda ilk defa 29 aralık'da göründü. bilenler bilir 2008 kutlamalarımı da handala'yla yaptım. handala'yı beyrut'ta görmeyi bekliyordum, zaten orada onu unutmanın pek imkanı yok. ilk fotoğraf hamra caddesi'nden, ortadaki görüntü 29 aralık postamdan. en sonuncusu home works'deki "sexual imagery of israel in arabic imaginary" sunumundan. / handala was first seen on this blog on 29th December 2007. my new year's celebration was also made through handala. i was expecting to see him in beirut, it is impossible to forget about him there. the first picture is from hamra street, the latter is from my 29th December post and the last one is from a home works presentation titled "sexual imagery of israel in arabic imaginary".

No comments: