Wednesday, April 9, 2008

emre hüner'den mutlak krallık

10 Nisan – 10 Mayıs 2008 gün batımından gün ağarana kadar

Emre Hüner Mutlak Krallık’ı oluştururken bütün bir cumhuriyeti resmediyor. Modernizmin karanlık ilkelerine ait totaliter imgeler kesişen zaman dilimleri boyunca yeniden şekilleniyor. Bir yolcu uçağı prototipi betonarme bir şehirin üzerinden uçuyor, Antonio Sant'Elia’nın La Città Nuova’sı üzerinden doğu güneyi doğuyor, Yapılandırmacı (Constructivist) heykeller Simpsons çizgi filminin bulutları arasından yükseliyor ve I. Dünya Savaşı’ndan kalma zeplinler 1936 tarihli bir Life Dergisi’nin kapağı üzerinde dolanıyorlar. Aynı esnada üçgen bayraklar mekanik kolların ucunda dalgalanıyor. Bir zamanlar İtalyan futurist sanatçılar tarafından yeni toplumu geleceğe doğru taşımak için tasarlanan üçgen bayraklar şimdi ise tarihsel panoramaya karşı çıkıyorlar. Modernist ütopya imgesi muz cumhuriyetinin sarı rengine boyanıyor. Burası Mutlak Krallık.

Mutlak Krallık yama ekranının kamusal alandaki yeri göz önünde bulundurularak üretildi. Şehir sakinleri ekranı sokaktan yukarı bakarak görüyor. Eserde ise şehirler çoğunlukla yukarıdan gösteriliyor ve böylece her şey görsel olarak tersine çevriliyor. Açıların tutarsız olduğu ve perspektifin bozulduğu tersine dönmüş bir dünya görüyoruz. Hüner iyi kavradığı canlandırma teknikleri ile ütopyanın dilini bozmak için basit mekanik jestler kullanıyor. Mükemmel bir şekilde çizilmiş ve canlandırılmış manzaralarla fantastik retro-gelecekçi dünyalar yaratıyor.

Yakın zamanda katıldığı sergiler arasında Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi tarafından Westfälischer Kunstverein, Münster’de
düzenlenen ‘Son Şeyler’ (2008); Hou Hanru’nun küratörlüğünü yaptığı 10. Uluslararası İstanbul Bienali ve TICA Tirana Contemporary Art Institute (Tiran Güncel Sanat Enstitüsü) tarafından düzenlenen 'Fairytale' (2007) adlı sergi yer alıyor. 2007’de BAS, İstanbul Hüner’in Bent 003 adlı sanatçı kitabını yayınlandı. Aynı zamanda, Via Farini, Milano’da düzenlenen 'Video Invitational #2' (2006) ve Palazzo della Ragione, Milano’da düzenlenen 'Con Altri Occhi' (2005) sergilerinde eserleri yer aldı.


---------

EMRE HÜNER

TOTAL REALM


Exhibition continues:

10th April – 10th May 2008 dusk – dawn


An entire republic of tableaux is built up by Hüner to form Total Realm. Here Totalitarian imagery from modernist’s dark principles are reconfigured across overlapping time zones. A prototype passenger aeroplane flys over a concrete city, an eastern sun rises over Antonio Sant'Elia’s La Città Nuova, Constructivist sculptures ascend through Simpsons cartoon clouds and World War 1 zeppelins cruise over a Life magazine cover from 1936. Meanwhile triangular flags are waved by mechanical arms. Triangular flags, once designed by Italian futurist artists to propel society forwards, are now set back against the landscape of history. The imagery of modernist utopia is re-coloured with the yellow of a banana republic. This is Total Realm.


Total Realm has been made with yama’s public screen in mind, this screen is seen from street level by the citizens of the city looking up from below, the piece itself often shows a city seen from above, so a visual reversal is set in motion. What we see is a world turned upside down where the angles are inconsistent and perspective has been undone. Emre Hüner’s thorough understanding of animation techniques uses simple mechanical gestures to undo the language of utopia. His exquisitely drawn and animated landscapes form fantastical retro-future worlds.


Emre Hüner was born in 1977 in Istanbul, where he currently lives and works. Working in drawing, video and installation, he explores themes around hypertechnological industrial developments; man’s relationship to nature and architecture; and the concept of risk in society. He draws on an archive of images collected from the Internet, found photos and books.

Recent exhibitions include 'Die Letzten Dinge', curated by Platform Garanti Contemporary Art Center, at Westfälischer Kunstverein in Münster (2008), 10th Istanbul Biennial, curated by Hou Hanru, and 'Fairytale', at TICA, the Tirana Contemporary Art Institute (2007). Hüner’s artist’s book Bent 003 was published by BAS, Istanbul, in 2007. He also took part in the exhibitions 'Video Invitational #2' (2006) at Via Farini and 'Con Altri Occhi' (2005) at the Palazzo della Ragione, both held in Milan.


No comments: