Sunday, February 17, 2008

eh

antwerp... alelade duvarlar da degil, ilki extracity'nin su an tamirattan dolayı kapalı ön kapısının yanı öbürü de muhka'nın, yani güncel sanatlar müzesinin yan duvarı. belçika'da yaşayan birçok mağdur göçmen grubu var, kolonyel zalimliklerden kurumuş ülkelerden gelen. bütün bu insanların da kendilerine göre haklı öfkeleri varken neden muhka'nın duvarında bir tek türkiye ismi kazınır? genel bir düşündüğünü dile getirme problemi olabilir mi? whw'yi milliyetçilikle ve ayrımcılıkla suçlayanlar kendileri milliyetçiliğin en alasını yaparken başka eller armut toplamıyor tabii.

No comments: