Friday, February 22, 2008

Marie-Ange Brayer İstanbul'da!

Disiplinlerötesi Konferans Dizisi -2:
Marie-Ange Brayer

Filogenetik Bir Makine Olarak Mimari Maket

28 Şubat Perşembe, 17:30
İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) Salon 109

Marie-Ange Brayer, 1996 yılından beri Fransa Orléans'ta bulunan Centre Regional Contemporary Art Collection'ın [FRAC Centre] yöneticisidir. Sanat ile araştırmacı mimarlık arasındaki ilişkiye odaklanan FRAC, geçtiğimiz yüzyılın ortasından günümüze, mimarlığın ütopik ve deneysel boyutlarıyla uğraşan bir koleksiyon oluşturuyor.
Brayer, hem Fransa'da hem de Londra, Pekin, Budapeşte, Siena, New York, Tokyo ve Taipei gibi şehirlerde, FRAC'ın koleksiyonunu temel alan çok sayıda sergi düzenledi. 1999 ve 2000 yıllarında, Frédéric Migayrou ile birlikte, mimarlığın en yeni biçimleriyle ilgili uluslararası genç uygulamacıları bir araya getiren "Orléans International Architectural Conference, ARCHILAB"i düzenledi. 2001 ve 2002 yıllarında Béatrice Simonot ile ARCHILAB'in küratörlüğünü paylaştı. 2002 yılında, yine Béatrice Simonot ile birlikte, 8. Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali'ndeki Fransız Pavyonu'nun küratörlüğünü üstlendi. Sanat ve mimarlık eleştirmeni olan Brayer'in pek çok dergi ve katalogda yazıları yayımlandı. Halen Paris EHESS'de, temsilin tarihi üzerinden Rönesans'tan beri mimari maketin konumunun izini süren bir doktora çalışması yürütüyor. Bu yıl düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sevilla Güncel Sanat Bienali'nde Peter Weibel ile birlikte <> sergisinin küratörlüğünü üstlenecek.

http://www.frac-centre.asso.fr
No comments: