Monday, April 13, 2009

gidenler görenler anlatsın
Suriye Pasajı
İstiklal Caddesi, No.348, Kat:4
Tünel - Beyoğlu
------------------------------

16 Nisan 2009 Perşembe
20.00
HaZaVuZu - “30 Ağız Binayı Yıkar”

18 Nisan 2009 Cumartesi
15.00
“-1” Güncel Sanat için Geçici Ofis kapsamında
Borga Kantürk : “-1 Güncel Sanat arsivi ve kayda geçmeyeni
tekrar düşünmek: Yeni kayıt ve tartışma olanaklarını
zorlamak”

16.00
Merve Şendil: “Yeraltı kültürünün iletişim aracı: Fanzin”
Underscene, -1 Güncel Sanat / Geçici Ofis I ` de İzmir`den
çıkmış fanzinleri içerikleri ne olursa olsun kaotik bir
kolajla oluşturdukları ve fotokopi ile çoğalttıkları sadece
dış görünüşleri ile bile algıyı bozmaya, kalıpları yıkmaya
yönelik olan bu kültürü paylaşmayı amaçlıyor.

17.00
Caner Aslan: “15 Dakika”
Caner Aslan son bir kaç aydır kafasını kurcalayan farklı
düşünce, olay ve bilgi kırıntılarını birbirine bağlayarak
hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacak.

25 Nisan 2009 Cumartesi
15.00
Pelin Tan, “Artı Değer” kapsamında
Tangör Tan: “Yemegin Disiplinler Arasi İliskileri”
Mutfak dünyası ile ilgili görüş ve deneyimleri hakkında,
diğer bilgi üretimleri arasındaki ilişkilere de değinerek
bir konuşma yapacak.

“-1” Güncel Sanat için Geçici Ofis kapsamında

16.00
Elmas Deniz: Başka olasıklar; tarifler, notlar...
Sanatçı, konuşmasında bireysel bir perspektiften, kendi
biraraya getirdiği örnekler ile genel sanat problematiği;
olası sanatçı –sanat sergileme ve durum yaratma- modelleri
üzerine konuşacak. Sanatçı kimdir? Başka olasılıklar için
nasıl bir ortam gereklidir? Yaratıcılık kimde aranmalıdır?
Tabular nelerdir? Araştırmacı militan kimdir? Sanatçının
önlenemez pasifliği. Ezberlenmiş olandan çıkabilmek.
Homojen sanat ortanmından kurtulma yolları. Zihinsel mekan
ihtiyacı. konuşmanın ana hattını oluşturuyor.
Katılımcılarla birlikte bu soruları geliştirme amacı
taşıyor.

17.00
Deniz Gül ve Burak Arıkan: Gayri Maddi Emek Üzerine Notlar
Deniz Gül bloğunda yayınladığı mesleki iç döküşleri takiben
güncel sanat üretimini sorgulayan bir dizi editöryel
etkinliği Suriye Pasajı'ndan başlatıyor. Gayri maddi emeğin
dönüşümü üzerine Burak Arıkan'ı davet eden Gül, Arıkan'ın
User Labor projesine yoğunlaşarak sorularına cevap
arayacak. Program, değişen dünyada sanatın yerinin bir
değişmez olarak belirlenmesine karşı çıkan, özellikle de
dijitalizasyon ile yeni gerçekliğin peşinden koşan artı
değer üreticilerini yıkıcı bir arayışla soru sormaya davet
ediyor.

No comments: