Friday, April 24, 2009

Hüseyin Bahri Alptekin: La moquerie mondiale

[Küresel Güldürü]

Maison Folie de Wazemmes, Lille,
Fransa, 30 Nisan - 7 Temmuz, 2009

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Europe XXL Lille 3000 kapsamında, Hüseyin Bahri
Alptekin’in vefatının ardından gerçeklesecek olan ilk kapsamlı sergiyi düzenliyor.
Europe XXL Lille 3000 Lille Bienali: 20 yıl önce Berlin duvarının yıkılmasıyla yeniden tanımlanan Yeni Avrupa'yı bienal kapsamında kesfetmeye çalısıyor.
“Europe XXL: East is the new West is the new East…” baslıgı altında Berlin, Budapeste, Varsova,
Zagrep, Moskova gibi kentlerin yanında Istanbul da var. Bu çerçevede Platform Garanti, Hüseyin Alptekin; Garanti Galeri ise, "Mapping Istanbul" sergileri ile bienalde yer almaktalar.
Bienal 14 Mart - 12 Temmuz tarihleri arasında gerçeklesiyor./

Maison Folie de Wazemmes’in tümünü kaplayacak olan “Hüseyin Bahri Alptekin: La moquerie
mondiale" [Küresel Güldürü] sergisinde sanatçının Heterotopya, Winter Depression, Karakum gibi enstelasyonları ve 2007 Venedik Bienali, Türkiye Pavyonu’nunda yer alan, fotografik sekansların ardarda getirilmesinden olu!an Incident-s gibi videoları izlenecek. Sergi, Hüseyin Bahri Alptekin’in enstelasyon ve videolarının yanı sıra çogu zaman kendini yazı yerine sözlerle ifade etmeyi seven sanatçının belgesel niteligindeki konusma kayıtlarını ve düsünme biçimlerini anlatmak amacıyla, arsivinden nesneleri de içeriyor.
Sergideki isler, Hüseyin Bahri Alptekin'in arastırmalarının ana kanallarına deginmekte.
Örnegin, 1989 yılında Berlin Duvarı’nın çöküsü ve Sovyetler Birligi'nin dagılmasının ardından
tasarımcısı anonim, hiyerarsilere ragbet etmeyen, serbestçe dolasan imge ve nesnelerin birbirlerinedokunmalarını, yan yana durmalarını, üst üste gelmelerini irdeleyen Heterotopya aynı zamanda sanat eserinin ontolojik bir nesne oldugunu göstermekte. Winter Depression enstelasyonu ise depresyonun bir zaman kipi oldugu kadar, mekanın ortasında duran divanla bir yer kipi de olabilecegini hatırlatıyor. Karakum enstelasyonu "degerli" olanla "kayda deger bulunmayan" kültürel imgeler arasındaki karsılıklı geçislere isaret etmekte.
Devasa bir ucuz plastik torba olan Karakum Camel sigarasının paketinin üzerindeki imgenin apartılıp yerellestirilmesinden olusmus. Üzerinde "Disposed in Middle Asia" [Orta Asya'ya yayılmıs] yazan torbanın geldigi "özgün" sigara paketi de egzotik ve klise bir Orta Dogu imgesinden apartılmaktaydı. Imgenin göçebeligi, bunun gibi sıradan, "taklit"
torbaların kullanıcılarının da yerlerinden edilmisler oldu"unu hatırlatmakta.

Hüseyin Bahri Alptekin’in ar!ivi ve kütüphanesini bünyesinde barındıran Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi aynı zamanda sanatçının hayatı ve eserleri üzerine detaylı bir arastırma yürütmektedir.

No comments: